Szczegóły ogłoszenia

88/2018

"Dostawy sukcesywne produktów leczniczych na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 102,5 2018.10.11 213

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2018-OJS212-485382-pl pdf 66,8 2018.11.03 148

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 87,1 2018.10.11 208

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.10.11 126
formularze_cenowe xlsx 7938,7 2018.10.11 375
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,8 2018.10.11 137
projekt - umowa użyczenia doc 38,0 2018.10.11 127
projekt umowy doc 1115,0 2018.10.11 140
Wykaz dostaw lub usług doc 18,2 2018.10.11 128
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 51,0 2018.10.11 173

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 21,1 2018.10.31 228

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_1 doc 28,6 2018.10.22 246
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_2 doc 29,6 2018.10.31 190
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_3 doc 37,8 2018.11.06 183

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie doc 48,2 2018.11.28 218

Pobierz wszystkie dokumenty