Szczegóły ogłoszenia

ZP/4828/D/18

"Dostawa testów psychologicznych na potrzeby projektu PRZETESTUJ RYNEK PRACY! POWR.03.01.00-00-S156/17"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 63,9 2018.10.09 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 195,0 2018.10.09 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 107,0 2018.10.09 43
Załącznik nr 1a - Oświadczenie Wykonawcy RODO docx 55,2 2018.10.09 38
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy i opis przedmiotu zamówienia xlsx 47,7 2018.10.09 39
Załącznik nr 3 - Oświadczenia Wykonawca docx 65,4 2018.10.09 39
Załącznik nr 3a - Oświadczenia o podwykonawcach docx 62,4 2018.10.09 37
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy doc 149,0 2018.10.09 33

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 pdf 547,9 2018.10.11 31

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 67,0 2018.10.17 34

Pobierz wszystkie dokumenty