Szczegóły ogłoszenia

81/2018

"dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych dla oddziału okulistyki na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 60,5 2018.10.04 144

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 80,8 2018.10.04 74

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.10.04 93
formularz cenowy xls 64,0 2018.10.04 183
formularz oceny jakościowej docx 17,7 2018.10.04 140
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,4 2018.10.04 128
projekt umowy docx 534,1 2018.10.04 133
projekt umowy przechowania docx 524,5 2018.10.04 120
wykaz dostaw doc 34,5 2018.10.04 117
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 42,5 2018.10.04 147
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2018.10.04 113

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 23,0 2018.11.09 98

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 18,9 2018.10.16 108
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 22,4 2018.10.30 97
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 21,5 2018.10.23 125

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 29,6 2018.11.27 117
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych zad. 14 doc 33,0 2018.12.17 109
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych zad. 28 doc 33,5 2018.12.21 82
ogłoszenie zmian docx 18,9 2018.11.14 103

Pobierz wszystkie dokumenty