Szczegóły ogłoszenia

81/2018

"dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych dla oddziału okulistyki na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 60,5 2018.10.04 133

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 80,8 2018.10.04 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.10.04 83
formularz cenowy xls 64,0 2018.10.04 168
formularz oceny jakościowej docx 17,7 2018.10.04 126
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,4 2018.10.04 118
projekt umowy docx 534,1 2018.10.04 118
projekt umowy przechowania docx 524,5 2018.10.04 113
wykaz dostaw doc 34,5 2018.10.04 112
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 42,5 2018.10.04 140
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2018.10.04 104

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 23,0 2018.11.09 88

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 18,9 2018.10.16 94
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 22,4 2018.10.30 89
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 21,5 2018.10.23 113

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 29,6 2018.11.27 104
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych zad. 14 doc 33,0 2018.12.17 95
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych zad. 28 doc 33,5 2018.12.21 67
ogłoszenie zmian docx 18,9 2018.11.14 94

Pobierz wszystkie dokumenty