Szczegóły ogłoszenia

87/2018

"dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG typu telekomando"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 26,9 2018.09.27 154

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 69,6 2018.09.27 150

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.09.27 104
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,1 2018.09.27 115
projekt umowy telekomando docx 531,9 2018.09.27 135
Specyfikacja_Techn_telekomando docx 54,1 2018.09.27 161
wykaz dostaw doc 33,0 2018.09.27 124
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 35,0 2018.09.27 114
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2018.09.27 117
_Z9_Zasady środowiskowe i jakości doc 118,5 2018.09.27 111

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,2 2018.10.30 102

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 58,3 2018.10.30 115

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,3 2018.11.08 144
ogłoszenie o zmianach docx 14,8 2018.11.03 108

Pobierz wszystkie dokumenty