Szczegóły ogłoszenia

80/2018

"Dostawy sukcesywne produktów leczniczych i tamponów donosowych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogł DzUUE docx 29,7 2018.09.25 113

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 877,0 2018.09.25 94

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.09.25 94
Formularz Cenowy sprawa 80 xlsx 16,5 2018.09.25 137
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 80,2 2018.09.25 87
umowa_projekt docx 534,3 2018.09.25 88
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,7 2018.09.25 95
Wykaz dostaw lub usług doc 17,9 2018.09.25 86
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 41,0 2018.09.25 100
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2018.09.25 90

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 18,6 2018.09.28 100

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,0 2018.10.12 98

Pobierz wszystkie dokumenty