Szczegóły ogłoszenia

78/2018

"dostawy sukcesywne materiałów jednorazowego użytku i odczynników dla Zakładu Radiologii Lekarskiej "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 262,5 2018.09.20 357

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 66,7 2018.09.20 97

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.09.20 97
formularz cenowy xls 30,5 2018.09.20 132
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2018.09.20 97
umowa projekt doc 839,5 2018.09.20 96
wykaz dostaw doc 33,0 2018.09.20 94
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 38,5 2018.09.20 107
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2018.09.20 95

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2018.09.28 100

Pobierz wszystkie dokumenty