Szczegóły ogłoszenia

72/2018

"Dostawy sukcesywne stymulatorów i kardiowerterów oraz zastawek serca z dostępu naczyniowego "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE docx 34,6 2018.09.19 125

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2 Zm ogłoszenia DzUUE docx 17,6 2018.10.23 85
Zm ogł DzUUE docx 18,1 2018.10.09 91

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 876,4 2018.09.19 98

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.09.19 102
Formularz cenowy 72 xlsx 16,4 2018.09.19 106
Formularz cenowy poprawiony xls 42,0 2018.09.19 92
formularz szczegółowy xls 24,0 2018.09.19 132
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,1 2018.09.19 91
ocena jakościowa zad. 1 xls 30,0 2018.09.19 116
ocena jakościowa zad. 4 xlsx 22,5 2018.09.19 117
ocena jakościowa zad. 5 xls 49,0 2018.09.19 107
ocena jakościowa zad. 6 xls 37,0 2018.09.19 110
ocena jakościowa zad. 7 xls 37,5 2018.09.19 102
ocena jakościowa zad. 8 xls 28,0 2018.09.19 107
ocena_jakościowa zad. 2 xls 40,0 2018.09.19 112
ocena_jakościowa zad. 3 xls 54,0 2018.09.19 116
ocena_jakościowa_zad. 1 xlsx 12,9 2018.09.19 96
ocena_jakościowa_zad. 2 poprawione xlsx 14,5 2018.09.19 101
ocena_jakościowa_zad. 3 poprawione xls 42,0 2018.09.19 97
ocena_jakościowa_zad. 4 popr. xlsx 21,0 2018.09.19 103
ocena_jakościowa_zad. 5 popr. xlsx 19,3 2018.09.19 95
ocena_jakościowa_zad. 6 popr. xls 39,0 2018.09.19 106
ocena_jakościowa_zad. 7 popr. xls 40,0 2018.09.19 96
Opis Zadania 10 xls 26,5 2018.09.19 103
Opis Zadania 9 xls 25,5 2018.09.19 108
projekt umowy doc 532,5 2018.09.19 102
projekt umowy użyczenia doc 39,0 2018.09.19 97
wykaz dostaw doc 34,0 2018.09.19 107
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 38,0 2018.09.19 117
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,2 2018.09.19 94

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 24,6 2018.10.18 90
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,4 2018.10.05 91

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2018.11.07 88

Pobierz wszystkie dokumenty