Szczegóły ogłoszenia

72/2018

"Dostawy sukcesywne stymulatorów i kardiowerterów oraz zastawek serca z dostępu naczyniowego "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE docx 34,6 2018.09.19 132

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2 Zm ogłoszenia DzUUE docx 17,6 2018.10.23 92
Zm ogł DzUUE docx 18,1 2018.10.09 99

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 876,4 2018.09.19 105

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.09.19 111
Formularz cenowy 72 xlsx 16,4 2018.09.19 117
Formularz cenowy poprawiony xls 42,0 2018.09.19 99
formularz szczegółowy xls 24,0 2018.09.19 140
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,1 2018.09.19 99
ocena jakościowa zad. 1 xls 30,0 2018.09.19 124
ocena jakościowa zad. 4 xlsx 22,5 2018.09.19 127
ocena jakościowa zad. 5 xls 49,0 2018.09.19 115
ocena jakościowa zad. 6 xls 37,0 2018.09.19 119
ocena jakościowa zad. 7 xls 37,5 2018.09.19 109
ocena jakościowa zad. 8 xls 28,0 2018.09.19 114
ocena_jakościowa zad. 2 xls 40,0 2018.09.19 120
ocena_jakościowa zad. 3 xls 54,0 2018.09.19 124
ocena_jakościowa_zad. 1 xlsx 12,9 2018.09.19 105
ocena_jakościowa_zad. 2 poprawione xlsx 14,5 2018.09.19 110
ocena_jakościowa_zad. 3 poprawione xls 42,0 2018.09.19 107
ocena_jakościowa_zad. 4 popr. xlsx 21,0 2018.09.19 113
ocena_jakościowa_zad. 5 popr. xlsx 19,3 2018.09.19 104
ocena_jakościowa_zad. 6 popr. xls 39,0 2018.09.19 112
ocena_jakościowa_zad. 7 popr. xls 40,0 2018.09.19 102
Opis Zadania 10 xls 26,5 2018.09.19 109
Opis Zadania 9 xls 25,5 2018.09.19 117
projekt umowy doc 532,5 2018.09.19 111
projekt umowy użyczenia doc 39,0 2018.09.19 105
wykaz dostaw doc 34,0 2018.09.19 113
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 38,0 2018.09.19 124
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,2 2018.09.19 101

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 24,6 2018.10.18 98
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,4 2018.10.05 98

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2018.11.07 95

Pobierz wszystkie dokumenty