Szczegóły ogłoszenia

82/2018

"dostawy sukcesywne sprzętu i materiałów jednorazowego użytku"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 220,7 2018.09.17 344

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 63,4 2018.09.17 95

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.09.17 81
formularz cenowy zad. 1 xlsx 19,9 2018.09.17 155
formularz cenowy zad. 2-4 xls 32,0 2018.09.17 171
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2018.09.17 83
projekt umowy docx 533,4 2018.09.17 81
projekt umowy przechowania docx 522,5 2018.09.17 78
umowa użyczenia projekt docx 15,6 2018.09.17 88
wykaz dostaw docx 16,8 2018.09.17 82
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 37,0 2018.09.17 83
zał. 1 do umowy użyczenia docx 12,9 2018.09.17 78
zał. 2 do umowy użyczenia docx 12,8 2018.09.17 98
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2018.09.17 74

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,0 2018.09.20 91
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 18,8 2018.09.21 95

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.09.25 94

Pobierz wszystkie dokumenty