Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/13/18

"Dostawa energii elektrycznej do obiektów Biblioteki Narodowej w Warszawie"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS177-400672 pdf 130,2 2018.09.14 87

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie Ogłoszenia OPUBLIKOWANE w DUUE pdf 73,1 2018.10.10 64
Sprostowanie Ogłoszenia PRZEKAZANE DO PUBLIKACJI UPUE pdf 73,3 2018.10.05 70

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ 13_2018 docx 85,0 2018.09.14 69

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia docx 27,1 2018.09.14 99
Załącznik nr 1a do SIWZ - Załącznik nr 1 do OPZ - Schemat zasilania układu pomiarowego - Biblioteka Narodowa w Warszawie al. Niepodległości 213 pdf 1655,6 2018.09.14 87
Załącznik nr 1b do SIWZ - Załącznik nr 2 do OPZ - Obwody pomocnicze układów pomiarowych - Biblioteka Narodowa w Warszawie al. Niepodległości 213 pdf 1034,3 2018.09.14 82
Załącznik nr 1c do SIWZ - Załącznik nr 3 do OPZ - Schemat zasilania i układu pomiarowego energii elektrycznej - Pałac Krasińskich w Warszawie pl. Krasińskich 3/5 pdf 1211,5 2018.09.14 1920
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Umowy (nieaktualny) docx 40,3 2018.09.14 101
Załącznik nr 2a do SIWZ - Klauzula informacyjna dla Kontrahentów Biblioteki Narodowej - Załącznik nr 3 do Wzoru umowy docx 21,2 2018.09.14 66
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór Formularza oferty docx 36,5 2018.09.14 85
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w formacie .xml) xml 130,3 2018.09.14 80
Załącznik nr 4a do SIWZ - Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w formacie .pdf) pdf 88,6 2018.09.14 75
Załącznik nr 5 do SIWZ –Instrukcja przygotowania i przesłania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej docx 28,8 2018.09.14 105
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw (WERSJA NIEAKTUALNA) doc 41,0 2018.09.14 78
Załącznik nr 7 do SIWZ – Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy doc 29,0 2018.09.14 80

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty