Szczegóły ogłoszenia

69/2018

"dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku (strzykawki, igły, przyrządy) na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 289,1 2018.09.13 352

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,3 2018.09.13 98

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.09.13 96
formularz cenowy xlsx 26,6 2018.09.13 153
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2018.09.13 88
umowa projekt doc 839,5 2018.09.13 90
wykaz dostaw doc 33,5 2018.09.13 83
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xlsx 21,1 2018.09.13 102
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2018.09.13 85

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,5 2018.09.18 102

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,3 2018.09.21 102

Pobierz wszystkie dokumenty