Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/8/18

"Usługa całodobowego sprawowania nadzoru oraz wykonywania prac naprawczych i konserwacyjno-eksploatacyjnych w zakresie instalacji i urządzeń wspierających infrastrukturę serwerowni Biblioteki Narodowej w Warszawie"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS175-397126-pl pdf 145,4 2018.09.12 172

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie zmian (przekazane do publikacji w DzUUE) - 2018-155221 pdf 71,5 2018.10.12 131
Ogłoszenie zmian (przekazane do publikacji w DzUUE) - 2018-157104 pdf 75,0 2018.10.16 123

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ 8_18 docx 186,8 2018.09.12 130

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Nieaktualny) docx 116,2 2018.09.12 151
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy (Nieaktualny) doc 259,5 2018.09.12 204
Załącznik nr 2a do SIWZ – Szczegółowy wykaz elementów instalacji i urządzeń wspierajacych infrastrukturę Data Center (...) (Załącznik nr 1a do umowy) doc 347,5 2018.09.12 220
Załącznik nr 2b do SIWZ – wzór Wykaz osób upoważnionych ze strony Zamawiającego do nadzoru i kontaktowania się z osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego doc 107,0 2018.09.12 143
Załącznik nr 2c do SIWZ – Zobowiązanie do zachowania poufności (Załącznik nr 3 do umowy) doc 99,0 2018.09.12 140
Załącznik nr 2d do SIWZ – Karta awarii (Załącznik nr 4 do umowy) xlsx 74,4 2018.09.12 146
Załącznik nr 2e do SIWZ – Karta przeglądów tygodniowych (Załącznik nr 5 do umowy) xlsx 58,8 2018.09.12 156
Załącznik nr 2f do SIWZ – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 9 do umowy) docx 98,6 2018.09.12 134
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty docx 101,5 2018.09.12 145
Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz usług doc 2086,5 2018.09.12 145
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób doc 168,5 2018.09.12 143
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w formacie pdf) pdf 87,8 2018.09.12 125
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w formacie xml) xml 130,4 2018.09.12 115
Załącznik nr 7 do SIWZ – Instrukcja przygotowania i przesłania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej docx 96,3 2018.09.12 150
Załącznik nr 8 do SIWZ – Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy docx 78,5 2018.09.12 143

Pobierz wszystkie dokumenty