Szczegóły ogłoszenia

73/2018

"Dostawy sukcesywne filtrów absolutnych na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 144,6 2018.09.07 641

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 61,6 2018.09.07 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.09.07 92
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,7 2018.09.07 95
projekt umowy_73_2018 doc 842,5 2018.09.07 91
Szczegółowy formularz cenowy xls 31,0 2018.09.07 112
Wykaz dostaw lub usług doc 17,8 2018.09.07 92
Wzór oferty_Dostawy sukcesywne filtrów absolutnych na okres 12 miesięcy_73_2 xls 39,5 2018.09.07 104

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2018.09.17 94
Pismo w sprawie związania ofertą docx 23,4 2018.10.10 79

Pobierz wszystkie dokumenty