Szczegóły ogłoszenia

76/2018

"Dostawa środków piorących, dezynfekcyjnych i wzmacniających do prania bielizny szpitalnej wraz z automatycznym systemem dozującym na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 151,9 2018.08.31 628

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 67,5 2018.08.31 85

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.08.31 86
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.08.31 84
Projekt umowy doc 1139,0 2018.08.31 85
projekt umowy użyczenia doc 48,0 2018.08.31 80
Sz. formularz cenowy xls 41,0 2018.08.31 119
Wykaz dostaw lub usług doc 17,7 2018.08.31 90
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 39,0 2018.08.31 89
zał.nr 2 do um.użycz._El.skład.się na przed.użycz doc 30,0 2018.08.31 95
zał.nr1 do um.użycz._Sz.opis aut. sys. doz doc 36,5 2018.08.31 82

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,5 2018.09.10 105

Pobierz wszystkie dokumenty