Szczegóły ogłoszenia

68/2018

"dostawy sukcesywne kaniul żylnych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 195,1 2018.08.31 361

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 64,8 2018.08.31 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.08.31 89
formularz cenowy xlsx 19,9 2018.08.31 119
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2018.08.31 90
tabela jakości zad. 1 doc 35,5 2018.08.31 107
tabela jakości zad. 2 doc 36,0 2018.08.31 96
umowa projekt doc 841,0 2018.08.31 101
wykaz dostaw doc 33,5 2018.08.31 95
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 37,0 2018.08.31 100
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,7 2018.08.31 99

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,4 2018.09.07 107

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,5 2018.09.07 108
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 20,7 2018.09.07 103

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2018.09.13 100
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 13,5 2018.09.07 318

Pobierz wszystkie dokumenty