Szczegóły ogłoszenia

75/2018

"dostawy sukcesywne materiałów jednorazowego użytku na sale operacyjne i zabiegowe oraz wkładów jednorazowych i substancji żelujących do ssaków"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 381,3 2018.08.30 364

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 63,0 2018.08.30 102

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.08.30 87
formularz cenowy zad. 1-9 xls 52,5 2018.08.30 167
formularz cenowy zad. 10 xlsx 11,7 2018.08.30 143
formularz cenowy zad. 11 i 12 xlsx 19,0 2018.08.30 139
formularz cenowy zad. 13 xlsx 12,9 2018.08.30 135
formularz cenowy zad.14 xls 28,0 2018.08.30 132
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2018.08.30 98
umowa projekt doc 840,5 2018.08.30 95
wykaz dostaw doc 33,5 2018.08.30 92
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 43,0 2018.08.30 105
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2018.08.30 103

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,7 2018.09.04 91

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,8 2018.09.07 100

Pobierz wszystkie dokumenty