Szczegóły ogłoszenia

74/2018

"dostawa sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 185,6 2018.08.28 344

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 13,5 2018.09.03 286

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 62,6 2018.08.28 107

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.08.28 80
formularz cenowy xlsx 13,2 2018.08.28 149
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,0 2018.08.28 73
projekt umowy docx 529,2 2018.08.28 73
specyfikacja zadanie 2 docx 18,6 2018.08.28 114
wykaz dostaw doc 33,5 2018.08.28 83
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xlsx 18,5 2018.08.28 87
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2018.08.28 73

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,3 2018.09.03 77
Powiadomienie o zmianach w SIWZ2 doc 19,3 2018.09.05 76

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,1 2018.08.30 103
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 19,6 2018.09.03 89
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ3 doc 18,8 2018.09.05 81

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2018.09.10 100
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 docx 13,6 2018.09.05 288

Pobierz wszystkie dokumenty