Szczegóły ogłoszenia

ZP/3546/D/18

"dostawa czasopism i baz danych 2019"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 65,4 2018.08.24 73

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 500224317 docx 14,1 2018.09.18 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ ZP3546D pdf 11901,2 2018.08.24 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Pakiet 1Z rtf 210,7 2018.08.24 69
Pakiet 2Z rtf 151,2 2018.08.24 73
Pakiet 3Z rtf 616,7 2018.08.24 75
Pakiet 4Z rtf 51,2 2018.08.24 67
Pakiet 5Z rtf 67,9 2018.08.24 57
Pakiet 6 rtf 1083,5 2018.08.24 67
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 80,5 2018.08.24 62
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy doc 34,0 2018.08.24 57
Załącznik nr 3 - Oświadczenia Wykonawca docx 29,1 2018.08.24 65
Załącznik nr 3a - Oświadczenia o podmiocie, na którego zasoby powołuje się W docx 25,4 2018.08.24 55
Załącznik nr 3b - Oświadczenia o podwykonawcach docx 27,5 2018.08.24 48
Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw doc 38,0 2018.08.24 62
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 47,5 2018.08.24 57
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy doc 113,0 2018.08.24 58
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 21,1 2018.08.24 56

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ SPROSTOWANIE pdf 354,5 2018.09.10 62
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 856,2 2018.09.10 58
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 pdf 797,8 2018.09.18 74

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 49,5 2018.09.28 64

Pobierz wszystkie dokumenty