Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/10/18

"Dostawa wyposażenia stanowiska w pracowni fotograficznej w ramach projektu Patrimonium - digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego "

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS157-359733 pdf 171,9 2018.08.17 248

Wyniki częściowe

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do UPUE (2018-09-20) pdf 72,9 2018.09.20 146

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ 10_18 docx 133,0 2018.08.17 151

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – CZĘŚĆ I (NIEAKTUALNY) docx 84,5 2018.08.17 260
Załącznik nr 10 do SIWZ – Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy docx 41,6 2018.08.17 169
Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – CZĘŚĆ II docx 82,3 2018.08.17 236
Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – CZĘŚĆ III docx 80,8 2018.08.17 229
Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz oferty Część I docx 62,4 2018.08.17 169
Załącznik nr 4a, 5a i 6a do SIWZ –Arkusz cenowy na CZĘŚĆ I-III xlsx 17,2 2018.08.17 190
Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz oferty na Część II docx 52,8 2018.08.17 177
Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz oferty na Część III docx 53,2 2018.08.17 185
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w formacie pdf) pdf 88,9 2018.08.17 178
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w formacie xml) xml 130,5 2018.08.17 145
Załącznik nr 8 do SIWZ – Instrukcja przygotowania i przesłania JEDZ docx 55,6 2018.08.17 251
Załącznik nr 9 do SIWZ – Wzór umowy docx 94,5 2018.08.17 177
Załącznik nr 9a do SIWZ – Wzór protokołu odbioru technicznego i technologicznego docx 72,1 2018.08.17 170
Załącznik nr 9b do SIWZ – Wzór protokołu odbioru końcowego docx 72,8 2018.08.17 163
Załącznik nr 9c do SIWZ – Klauzula informacyjna dla Kontrahentów Biblioteki Narodowej docx 50,4 2018.08.17 188

Pobierz wszystkie dokumenty