Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/10/18

"Dostawa wyposażenia stanowiska w pracowni fotograficznej w ramach projektu Patrimonium - digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego "

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS157-359733 pdf 171,9 2018.08.17 137

Wyniki częściowe

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do UPUE (2018-09-20) pdf 72,9 2018.09.20 57

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ 10_18 docx 133,0 2018.08.17 87

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – CZĘŚĆ I (NIEAKTUALNY) docx 84,5 2018.08.17 165
Załącznik nr 10 do SIWZ – Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy docx 41,6 2018.08.17 83
Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – CZĘŚĆ II docx 82,3 2018.08.17 148
Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – CZĘŚĆ III docx 80,8 2018.08.17 133
Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz oferty Część I docx 62,4 2018.08.17 86
Załącznik nr 4a, 5a i 6a do SIWZ –Arkusz cenowy na CZĘŚĆ I-III xlsx 17,2 2018.08.17 96
Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz oferty na Część II docx 52,8 2018.08.17 84
Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz oferty na Część III docx 53,2 2018.08.17 83
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w formacie pdf) pdf 88,9 2018.08.17 83
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w formacie xml) xml 130,5 2018.08.17 57
Załącznik nr 8 do SIWZ – Instrukcja przygotowania i przesłania JEDZ docx 55,6 2018.08.17 122
Załącznik nr 9 do SIWZ – Wzór umowy docx 94,5 2018.08.17 83
Załącznik nr 9a do SIWZ – Wzór protokołu odbioru technicznego i technologicznego docx 72,1 2018.08.17 77
Załącznik nr 9b do SIWZ – Wzór protokołu odbioru końcowego docx 72,8 2018.08.17 73
Załącznik nr 9c do SIWZ – Klauzula informacyjna dla Kontrahentów Biblioteki Narodowej docx 50,4 2018.08.17 78

Pobierz wszystkie dokumenty