Szczegóły ogłoszenia

ZP/3960/D/18

"dostawę mebli biurowych wraz z montażem oraz foteli i krzeseł do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części: "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 218,2 2018.08.10 46

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu pdf 93,8 2018.08.30 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 370,5 2018.08.10 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik A do SIWZ-Opis przedmiotu zamówienia- część 1 doc 1453,5 2018.08.10 89
Załącznik B do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia- część 2 docx 2720,3 2018.08.10 72
Załącznik C do SIWZ do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia- część 3 doc 4109,5 2018.08.10 59
Załącznik D do SIWZ do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia- część 4 doc 984,0 2018.08.10 67
Załącznik E do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia - część 5 docx 657,6 2018.08.10 67
Załącznik nr 1 do SIWZ-załacznik do formularza ofertowego doc 38,0 2018.08.10 52
Załącznik nr 1a do SIWZ- Formularz oferty- część 1 doc 47,5 2018.08.10 48
Załącznik nr 1b do SIWZ- Formularz oferty- część 2 doc 49,0 2018.08.10 49
Załącznik nr 1c do SIWZ- Formularz oferty- część 3 doc 49,5 2018.08.10 47
Załącznik nr 1d do SIWZ- Formularz oferty- część 4 doc 48,5 2018.08.10 53
Załącznik nr 1e do SIWZ- Formularz oferty- część 5 doc 48,0 2018.08.10 42
Załącznik nr 2a- FORMULARZ CENOWY- część 1 xls 55,5 2018.08.10 51
Załącznik nr 2b- FORMULARZ CENOWY- część 2 xls 51,0 2018.08.10 49
Załącznik nr 2c- FORMULARZ CENOWY- część 3 xls 53,0 2018.08.10 47
Załącznik nr 2d- FORMULARZ CENOWY- część 4 xls 50,0 2018.08.10 46
Załącznik nr 2e- FORMULARZ CENOWY- część 5 xls 50,5 2018.08.10 47
Załącznik nr 3 do SIWZ- JEDZ- część 1 xml 119,8 2018.08.10 51
Załącznik nr 3 do SIWZ- JEDZ- część 2 xml 119,9 2018.08.10 42
Załącznik nr 3 do SIWZ- JEDZ- część 3 xml 119,9 2018.08.10 41
Załącznik nr 3 do SIWZ- JEDZ- część 4 xml 119,9 2018.08.10 41
Załącznik nr 3 do SIWZ- JEDZ- część 5 xml 119,9 2018.08.10 38
Załącznik nr 3a do SIWZ- instrukcja wypełniania JEDZ docx 50,6 2018.08.10 47
Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenia Wykonawcy docx 16,3 2018.08.10 44
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw doc 36,0 2018.08.10 42
Załącznik nr 6 do SIWZ- Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych za doc 46,5 2018.08.10 46
Załącznik nr 7 do SIWZ- Istotne postanowienia do umowy doc 140,0 2018.08.10 45

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Nowy Załącznik nr 2d- FORMULARZ CENOWY- część 4 xls 50,5 2018.09.04 34
Powiadomienie o zmianach SIWZ- część 2 i część 4 pdf 1265,2 2018.09.04 39

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Nowy Załącznik A do SIWZ-Opis przedmiotu zamówienia- część 1 doc 1456,5 2018.08.30 49
Odpowiedzi na pytania - pytanie nr 1 pdf 1054,4 2018.08.30 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 48,0 2018.09.18 26
Informacja z otwarcia ofert- Zlożone oferty doc 73,0 2018.09.18 31

Pobierz wszystkie dokumenty