Szczegóły ogłoszenia

63/2018

"dostawy pomp do wspomagania lewej komory serca, zestawów do zamykania tętnic udowych, stymulatorów neurochirurgicznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie BZP docx 29,0 2018.08.09 230

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 871,0 2018.08.09 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.08.09 86
Formularz Cenowy sprawa 63 xlsx 14,0 2018.08.09 138
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,4 2018.08.09 75
projekt_umowy_przechowania zad 3 docx 521,5 2018.08.09 76
Specyfikacja Zadania nr 1 doc 33,0 2018.08.09 91
Szczegółowy Formularz Cenowy zad. 3 xlsx 15,4 2018.08.09 96
Umowa na dostawy stymulatorów docx 534,8 2018.08.09 78
umowa projekt Zad. 1 i 2.doc doc 833,5 2018.08.09 83
Umowa_dzierżawy konsoli zad 1 doc 41,0 2018.08.09 95
wykaz dostaw doc 34,0 2018.08.09 72
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 42,5 2018.08.09 81
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2018.08.09 91

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2018.08.17 98

Pobierz wszystkie dokumenty