Szczegóły ogłoszenia

50/2018

"Dostawa środków piorących, dezynfekcyjnych i wzmacniających do prania bielizny szpitalnej wraz z automatycznym systemem dozującym na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 161,9 2018.07.27 644

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 65,9 2018.07.27 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2018.07.27 90
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,9 2018.07.27 98
projekt umowy doc 853,5 2018.07.27 97
Szczegółowy formularz cenowy xls 39,5 2018.07.27 120
Szczegółowy opis automatycznego systemu dozującego doc 40,5 2018.07.27 95
Wykaz dostaw lub usług doc 18,0 2018.07.27 91
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 39,0 2018.07.27 95

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 32,7 2018.08.01 94

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,7 2018.08.06 101

Pobierz wszystkie dokumenty