Szczegóły ogłoszenia

62/2018

"dostawy sukcesywne stentgraftów na okres 12 miesięcy dla Kardiochirurgii"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 189,7 2018.07.26 358

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 13,5 2018.08.01 108

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 63,2 2018.07.26 84

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.07.26 105
formularz cenowy xls 33,0 2018.07.26 126
formularz cenowy szczegółow xlsx 18,9 2018.07.26 102
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2018.07.26 110
projekt umowy docx 532,2 2018.07.26 102
projekt umowy przechowania docx 521,2 2018.07.26 109
wykaz dostaw docx 16,7 2018.07.26 106
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 37,5 2018.07.26 102
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2018.07.26 120

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,8 2018.08.01 99

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,2 2018.08.01 103

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2018.08.07 98

Pobierz wszystkie dokumenty