Szczegóły ogłoszenia

66/2018

"dostawy papieru toaletowego i ręczników papierowych do rąk"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 191,2 2018.07.20 641

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 64,3 2018.07.20 108

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2018.07.20 100
formularz cenowy xls 41,0 2018.07.20 121
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2018.07.20 107
projekt umowy doc 822,5 2018.07.20 100
wykaz wykonanych dostaw doc 33,5 2018.07.20 97
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xlsx 19,0 2018.07.20 110
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2018.07.20 117

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 18,8 2018.07.24 103
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 19,1 2018.07.25 100

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2018.07.30 106

Pobierz wszystkie dokumenty