Szczegóły ogłoszenia

61/2018

"dostawy sukcesywne sprzętu i materiałów jednorazowego użytku"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 316,1 2018.07.19 372

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 13,4 2018.07.25 92

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,9 2018.07.19 124

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.07.19 88
formularz cenowy zad. 1,2 xls 28,0 2018.07.19 155
formularz cenowy zad. 10 xlsx 19,8 2018.07.19 167
formularz cenowy zad. 3,4 xls 35,0 2018.07.19 149
formularz cenowy zad. 5-7 xls 29,0 2018.07.19 141
formularz cenowy zad. 8 xls 28,0 2018.07.19 140
formularz cenowy zad. 9 xlsx 26,1 2018.07.19 149
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,9 2018.07.19 102
projekt umowy docx 533,1 2018.07.19 95
projekt umowy przechowania zad. 10 docx 522,0 2018.07.19 90
projekt umowy zad. 10 docx 532,5 2018.07.19 95
umowa użyczenia projekt docx 15,5 2018.07.19 90
wykaz dostaw docx 16,9 2018.07.19 96
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 41,0 2018.07.19 109
zał. 1 do umowy użyczenia docx 12,7 2018.07.19 94
zał. 2 do umowy użyczenia docx 12,8 2018.07.19 91
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2018.07.19 100

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,2 2018.07.25 98

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,1 2018.07.25 105

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2018.07.30 122
ogłoszenie wyniki z dnia 21.08 docx 17,9 2018.08.21 303

Pobierz wszystkie dokumenty