Szczegóły ogłoszenia

56/2018

"dostawa sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 257,3 2018.07.18 369

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,9 2018.07.18 107

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.07.18 86
formularz cenowy xlsx 21,2 2018.07.18 176
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2018.07.18 108
projekt umowy docx 529,1 2018.07.18 90
specyfikacja zał1 Diatermia z wyposażeniem doc 143,5 2018.07.18 107
specyfikacja zał2 Diatermia doc 139,0 2018.07.18 104
specyfikacja zał3 Stół doc 104,0 2018.07.18 98
specyfikacja zał4 Dezynfekator doc 111,5 2018.07.18 108
wykaz dostaw doc 33,0 2018.07.18 90
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 38,0 2018.07.18 106
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2018.07.18 89

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,3 2018.07.24 99

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.07.27 118

Pobierz wszystkie dokumenty