Szczegóły ogłoszenia

56/2018

"dostawa sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 257,3 2018.07.18 379

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,9 2018.07.18 112

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.07.18 94
formularz cenowy xlsx 21,2 2018.07.18 185
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2018.07.18 116
projekt umowy docx 529,1 2018.07.18 101
specyfikacja zał1 Diatermia z wyposażeniem doc 143,5 2018.07.18 116
specyfikacja zał2 Diatermia doc 139,0 2018.07.18 114
specyfikacja zał3 Stół doc 104,0 2018.07.18 108
specyfikacja zał4 Dezynfekator doc 111,5 2018.07.18 116
wykaz dostaw doc 33,0 2018.07.18 100
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 38,0 2018.07.18 116
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2018.07.18 100

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,3 2018.07.24 108

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.07.27 126

Pobierz wszystkie dokumenty