Szczegóły ogłoszenia

59/2018

"Dostawa odczynników laboratoryjnych i urządzenia do przygotowywania sond SPME"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 212,1 2018.07.12 358

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 14,2 2018.07.19 110

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety)_spr. 59_2018 doc 996,0 2018.07.12 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.07.12 102
Formularz Cenowy xlsx 22,7 2018.07.12 129
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.07.12 93
projekt umowy na D.jedn. docx 534,1 2018.07.12 101
Wykaz dostaw lub usług doc 18,2 2018.07.12 104
Wzór oferty 59_2018 xls 37,0 2018.07.12 82

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 22,2 2018.07.19 81

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,0 2018.07.19 84

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
aktualny formularz cenowy xlsx 23,0 2018.07.19 98
aktualny wzór oferty elektronicznej xlsx 19,2 2018.07.19 90
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2018.07.25 86

Pobierz wszystkie dokumenty