Szczegóły ogłoszenia

ZP/2550/D/18

"Wybór podmiotu obsługującego realizację umowy ramowej Academic Select nr S1015362 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2013 r. wraz z sukcesywną dostawą licencji na oprogramowanie firmy Microsoft Corporation oraz sukcesywną dostawą nośników tego oprogramowania"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 136,2 2018.07.11 53

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pdf 67,8 2018.07.13 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 295,0 2018.07.11 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 124,0 2018.07.11 43
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy RODO docx 57,7 2018.07.11 41
Załącznik nr 3 - JEDZ xml 120,5 2018.07.11 45
Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ docx 89,9 2018.07.11 44
Załącznik nr 4 - Oświadczenia Wykonawcy docx 58,1 2018.07.11 46
Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy doc 125,0 2018.07.11 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 74,5 2018.08.17 42

Pobierz wszystkie dokumenty