Szczegóły ogłoszenia

ZP/3202/D/18

"Dostawa 10 kompletów klimakonwektorów dla Collegium Polonicum w Słubicach"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 587196 docx 27,2 2018.07.11 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ ZP3202D18 doc 160,0 2018.07.11 23
Załącznik A - Opis przedmiotu zamówienia docx 22,0 2018.07.11 29
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 75,0 2018.07.11 22
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy doc 75,0 2018.07.11 23
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o niewykluczeniu doc 45,5 2018.07.11 18
Załącznik nr 3a do SIWZ - Oświadczenia o podwykonawcach doc 47,5 2018.07.11 23
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy docx 42,9 2018.07.11 20

Pobierz wszystkie dokumenty