Szczegóły ogłoszenia

ZP/3202/D/18

"Dostawa 10 kompletów klimakonwektorów dla Collegium Polonicum w Słubicach"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 587196 docx 27,2 2018.07.11 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ ZP3202D18 doc 160,0 2018.07.11 43
Załącznik A - Opis przedmiotu zamówienia docx 22,0 2018.07.11 44
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 75,0 2018.07.11 35
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy doc 75,0 2018.07.11 38
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o niewykluczeniu doc 45,5 2018.07.11 34
Załącznik nr 3a do SIWZ - Oświadczenia o podwykonawcach doc 47,5 2018.07.11 39
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy docx 42,9 2018.07.11 36

Pobierz wszystkie dokumenty