Szczegóły ogłoszenia

55/2018

"dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Urologii i Pracowni Genetyki"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 233,6 2018.06.29 367

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 62,7 2018.06.29 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.06.29 95
formularz cenowy xls 37,5 2018.06.29 142
formularz cenowy zad 4 xls 28,0 2018.06.29 119
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2018.06.29 101
projekt umowy docx 535,0 2018.06.29 88
wykaz dostaw docx 16,9 2018.06.29 105
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 39,5 2018.06.29 92

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,5 2018.07.04 87
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 18,9 2018.07.05 88

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2018.07.10 95

Pobierz wszystkie dokumenty