Szczegóły ogłoszenia

35/2018

"Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu w bud. nr 3 piętro III - str. północna "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie BZP docx 32,4 2018.06.28 287

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 874,1 2018.06.28 104

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.06.28 115
Form Cen Meble Sp Kwater. Zadanie 2 Ortopedia xlsx 31,0 2018.06.28 133
Form.cenowy meble_specjalistyczne zadanie 3 Ortopedia xls 36,0 2018.06.28 126
Formularz cenowy dodatkowego wyposażenia zadanie 4 Ortopedia xlsx 11,8 2018.06.28 119
Formularz cenowy_roboty ogólnobudowlane zadanie 1 Ortopedia xls 23,5 2018.06.28 122
Opis Dokumentacji powykonawczej docx 12,6 2018.06.28 122
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,2 2018.06.28 109
P.W. - ELEKTRYCZNE Ortopedia zip 8737,4 2018.06.28 112
P.W.-ARCHITEKTURA ortopedia zip 1720,5 2018.06.28 108
P.W.-KONSTRUKCJA Ortopedia zip 1559,3 2018.06.28 106
P.W.-SANITARNE Ortopedia zip 4536,7 2018.06.28 118
P.W.-WENTYLACJA Ortopedia zip 1893,4 2018.06.28 106
P.W.-WNĘTRZA zip 4465,1 2018.06.28 118
Projekt umowy na D.jedn meble wyposaż. Ortopedia docx 535,1 2018.06.28 119
Projekt umowy na RB Ortop. doc 1158,0 2018.06.28 113
protokół przekazania - meble docx 16,4 2018.06.28 116
STWiOR, PRZEDMIARY_OGÓLNOBUDOWLANE zip 1702,3 2018.06.28 137
TECHNOLOGIA MEDYCZNA Ortopedia zip 2473,5 2018.06.28 133
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,7 2018.06.28 127
Wykaz dostaw lub usług doc 20,0 2018.06.28 107
Wykaz osób doc 19,1 2018.06.28 109
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 18,2 2018.06.28 105
WYPOSAŻENIE (MEBLE KWATERUNEK) zip 4271,7 2018.06.28 123
WYPOSAŻENIE (MEBLE SPECJALISTYCZNE) zip 100,7 2018.06.28 126
Wzór oferty na roboty budowlane doc 28,8 2018.06.28 100
Zest.ilościowe dodatkowego wyposażenia xlsx 15,8 2018.06.28 121
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2018.06.28 111

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2018.07.16 205

Pobierz wszystkie dokumenty