Szczegóły ogłoszenia

35/2018

"Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu w bud. nr 3 piętro III - str. północna "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie BZP docx 32,4 2018.06.28 277

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 874,1 2018.06.28 99

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.06.28 106
Form Cen Meble Sp Kwater. Zadanie 2 Ortopedia xlsx 31,0 2018.06.28 123
Form.cenowy meble_specjalistyczne zadanie 3 Ortopedia xls 36,0 2018.06.28 116
Formularz cenowy dodatkowego wyposażenia zadanie 4 Ortopedia xlsx 11,8 2018.06.28 111
Formularz cenowy_roboty ogólnobudowlane zadanie 1 Ortopedia xls 23,5 2018.06.28 116
Opis Dokumentacji powykonawczej docx 12,6 2018.06.28 112
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,2 2018.06.28 101
P.W. - ELEKTRYCZNE Ortopedia zip 8737,4 2018.06.28 105
P.W.-ARCHITEKTURA ortopedia zip 1720,5 2018.06.28 98
P.W.-KONSTRUKCJA Ortopedia zip 1559,3 2018.06.28 96
P.W.-SANITARNE Ortopedia zip 4536,7 2018.06.28 110
P.W.-WENTYLACJA Ortopedia zip 1893,4 2018.06.28 97
P.W.-WNĘTRZA zip 4465,1 2018.06.28 109
Projekt umowy na D.jedn meble wyposaż. Ortopedia docx 535,1 2018.06.28 108
Projekt umowy na RB Ortop. doc 1158,0 2018.06.28 103
protokół przekazania - meble docx 16,4 2018.06.28 107
STWiOR, PRZEDMIARY_OGÓLNOBUDOWLANE zip 1702,3 2018.06.28 130
TECHNOLOGIA MEDYCZNA Ortopedia zip 2473,5 2018.06.28 122
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,7 2018.06.28 117
Wykaz dostaw lub usług doc 20,0 2018.06.28 100
Wykaz osób doc 19,1 2018.06.28 101
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 18,2 2018.06.28 97
WYPOSAŻENIE (MEBLE KWATERUNEK) zip 4271,7 2018.06.28 113
WYPOSAŻENIE (MEBLE SPECJALISTYCZNE) zip 100,7 2018.06.28 119
Wzór oferty na roboty budowlane doc 28,8 2018.06.28 94
Zest.ilościowe dodatkowego wyposażenia xlsx 15,8 2018.06.28 114
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2018.06.28 101

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2018.07.16 193

Pobierz wszystkie dokumenty