Szczegóły ogłoszenia

54/2018

"dostawa materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 211,8 2018.06.27 589

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 60,1 2018.06.27 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.06.27 68
formularz cenowy xls 35,0 2018.06.27 119
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2018.06.27 82
projekt umowy docx 532,2 2018.06.27 89
wykaz dostaw docx 16,6 2018.06.27 77
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 36,5 2018.06.27 80

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,1 2018.07.02 80

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.07.05 88

Pobierz wszystkie dokumenty