Szczegóły ogłoszenia

54/2018

"dostawa materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 211,8 2018.06.27 640

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 60,1 2018.06.27 85

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.06.27 76
formularz cenowy xls 35,0 2018.06.27 128
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2018.06.27 91
projekt umowy docx 532,2 2018.06.27 96
wykaz dostaw docx 16,6 2018.06.27 86
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 36,5 2018.06.27 88

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,1 2018.07.02 88

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.07.05 93

Pobierz wszystkie dokumenty