Szczegóły ogłoszenia

47/2018

"Dostawy sukcesywne produktów leczniczych, środków oftalmologicznych, materiałów medycznych, opakowań do leków "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE docx 39,9 2018.06.26 192

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 880,3 2018.06.26 214

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.06.26 119
Formularz cenowy xlsx 23,0 2018.06.26 226
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,2 2018.06.26 140
umowa_projekt docx 533,9 2018.06.26 134
Wykaz dostaw lub usług doc 19,9 2018.06.26 136
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 42,0 2018.06.26 128
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,2 2018.06.26 121

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,8 2018.07.16 138

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2018.08.01 124

Pobierz wszystkie dokumenty