Szczegóły ogłoszenia

48/2018

"dostawy kardiowerterów "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 214,3 2018.06.21 357

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 11,7 2018.06.26 80

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 62,8 2018.06.21 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.06.21 91
formularz cenowy xls 30,5 2018.06.21 100
formularz szczegółowy xls 30,5 2018.06.21 87
ocena jakościowa zad1 xls 35,5 2018.06.21 93
ocena jakościowa zad 2 xls 39,5 2018.06.21 90
ocena jakościowa zad 3 xls 53,0 2018.06.21 83
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2018.06.21 81
projekt umowy docx 535,6 2018.06.21 99
projekt umowy użyczenia doc 37,0 2018.06.21 79
wykaz dostaw docx 16,6 2018.06.21 89
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 36,5 2018.06.21 89

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,1 2018.06.26 92

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,4 2018.06.26 87
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 21,4 2018.07.02 88

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.07.06 83

Pobierz wszystkie dokumenty