Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.6.2018.MM

"Budowa dwóch obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Pokrzywnica"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 24,7 2018.06.14 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ OSA Pokrzywnica 1 pdf 8507,0 2018.06.14 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
A01 pdf 2253,2 2018.06.14 38
A01-1 pdf 1659,4 2018.06.14 39
A02 pdf 705,7 2018.06.14 35
A02-1 pdf 564,3 2018.06.14 37
Opis proj budwyk - Dzierżenin -zał. nr 8 pdf 2277,4 2018.06.14 44
Opis proj budwyk - Pokrzywnica- zał. nr 7 pdf 2281,2 2018.06.14 41
OSA Dzierżenin - przedmiar pdf 852,5 2018.06.14 50
OSA Pokrzywnica - Przedmiar pdf 886,0 2018.06.14 42
SST Roboty konstrukcyjno - budowlane pdf 245,2 2018.06.14 34
SST Roboty konstrukcyjno - budowlane Dzierżenin pdf 244,2 2018.06.14 37
Zał nr 4 -wzór umowy OSA docx 54,3 2018.06.14 34
Zał. nr 1 do SIWZ-formularz oferty rtf 94,5 2018.06.14 34
Zał. nr 11 do SIWZ -Oświadczenie o krokach naprawczych docx 19,4 2018.06.14 32
Zał. nr 12 do SIWZ - Oświadczenie dot. podmiotu na którego zasoby powołuje docx 19,6 2018.06.14 35
Zał. nr 13 do SIWZ - Informacja docx 19,6 2018.06.14 44
Zał. nr 14 do Siwz - Oświadczenie o braku orzeczenia docx 13,8 2018.06.14 38
Zał. nr 17 do SIWZ - Zobowiązanie do oddania zasobów docx 16,5 2018.06.14 32
Zał. nr 18 do SIWZ - Oświadczenie RODO docx 14,0 2018.06.14 40
Zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art. 25a ust. 1 docx 16,3 2018.06.14 34
Zał. nr 3 Wykaz robót rtf 50,0 2018.06.14 47
Zał. nr 5 do SIWZ - oświadczenie docx 18,0 2018.06.14 34
Zał. nr 6 do SIWZ grupa kapitałowa docx 15,3 2018.06.14 39
Załąćznik do Umowy - Gwarancja docx 22,2 2018.06.14 37

Pobierz wszystkie dokumenty