Szczegóły ogłoszenia

46/2018

"dostawy sukcesywne ładunków do staplera oraz sprzętu jednorazowego dla Pracowni Genetyki"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 195,2 2018.05.30 374

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 58,4 2018.05.30 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2018.05.30 93
formularz cenowy zad 2 xls 28,0 2018.05.30 114
formularz cenowy zad. 1 xls 29,0 2018.05.30 100
Klauzula_obowiazek_informacyjny Zamawiajacego art.13docx docx 22,2 2018.05.30 100
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2018.05.30 97
projekt umowy docx 534,9 2018.05.30 93
wykaz dostaw docx 16,7 2018.05.30 86
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 39,0 2018.05.30 93

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,9 2018.06.11 90

Pobierz wszystkie dokumenty