Szczegóły ogłoszenia

ZP/38/B/18

"roboty remontowe w obiektach UAM: malowanie pokoi, kuchni i korytarzy w DS. Zbyszko i DS. Jagienka wraz z częściową wymianą okien w pokojach studenckich w DS. Zbyszko remont pomieszczeń przyziemia [po byłych warsztatach] w budynku Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu dla potrzeb Biblioteki Głównej UAM wymiana pokrycia dachowego wraz z konserwacją instalacji odgromowej na budynku Collegium Polonicum UAM w Słubicach"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 63,7 2018.05.29 57

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ 38B_20180529 pdf 11205,2 2018.05.29 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Część 1 zip 588,6 2018.05.29 59
Część 2 zip 55,4 2018.05.29 50
Część 3 zip 55,6 2018.05.29 65
Klauzula_obowiazek_informacyjny.docx docx 25,2 2018.05.29 54
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 132,5 2018.05.29 56
Załącznik nr 2 - Oświadczenia - Wykonawca docx 33,2 2018.05.29 55
Załącznik nr 2a - Oświadczenia o podmiocie, na którego zasoby powołuje się W docx 25,1 2018.05.29 46
Załącznik nr 2b - Oświadczenia o podwykonawcach docx 28,9 2018.05.29 38
Załącznik nr 3 - Wykaz osób doc 54,5 2018.05.29 41
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 48,5 2018.05.29 42
Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy doc 127,5 2018.05.29 49
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 30,7 2018.05.29 46

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 45,0 2018.06.14 59

Pobierz wszystkie dokumenty