Szczegóły ogłoszenia

28/2018

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 256,3 2018.05.17 370

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 58,2 2018.05.17 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.05.17 86
formularz cenowy xls 41,5 2018.05.17 160
formularz cenowy zadanie 2 xlsx 18,1 2018.05.17 151
formularz cenowy zadanie 3-6 xlsx 11,9 2018.05.17 156
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,0 2018.05.17 94
Projekt umowy doc 836,0 2018.05.17 93
Specyf przemitowa MET zad. 1 xls 30,5 2018.05.17 105
wykaz dostaw doc 33,5 2018.05.17 99
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 37,5 2018.05.17 104

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2018.05.25 95

Pobierz wszystkie dokumenty