Szczegóły ogłoszenia

41/2018

"Dostawa aparatury medycznej i sprzętu w ramach realizowanego projektu nr POIS.09.02.00-00-0070/17 pt ,,Wymiana aparatury i sprzętu medycznego na oddziałach ginekologii i pulmonologii w 10Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy, w celu poprawy systemu opieki zdrowotnej w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE docx 247,2 2018.05.15 189

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2 Informacja o zmianach docx 80,3 2018.06.23 136
Zm ogłoszenia DzUUE docx 68,6 2018.05.31 138

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 1083,5 2018.05.15 207

Załączniki do specyfikacji

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź 2 na zapytania w sprawie SIWZ doc 246,7 2018.06.19 158
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 234,0 2018.05.28 203

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 230,0 2018.07.06 169

Pobierz wszystkie dokumenty