Szczegóły ogłoszenia

20/2018

"Dostawy sukcesywne materiałów i opakowań do sterylizacji na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie BZP docx 31,2 2018.05.09 117

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zm ogłoszenia docx 11,3 2018.05.15 86

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 868,0 2018.05.09 85

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2018.05.09 96
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2018.05.09 95
Projekt umowy doc 837,0 2018.05.09 94
Szczegółowy Formularz Cenowy xlsx 20,3 2018.05.09 139
wykaz dostaw doc 33,5 2018.05.09 98
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xlsx 16,8 2018.05.09 98
zał. do umowy zasady środowiskowe doc 35,0 2018.05.09 87
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,3 2018.05.09 88

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,2 2018.05.15 91
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 25,9 2018.05.15 88

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2018.05.18 107

Pobierz wszystkie dokumenty