Szczegóły ogłoszenia

34/2018

"dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla oddziału Kardiochirurgii i OIT"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 595,0 2018.04.26 399

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 11,6 2018.05.02 120

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 63,6 2018.04.26 137

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.04.26 131
formularz cenowy xls 61,0 2018.04.26 212
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2018.04.26 121
projekt umowy docx 534,7 2018.04.26 114
wykaz dostaw docx 16,7 2018.04.26 125
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 41,5 2018.04.26 138

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,2 2018.05.02 117

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 24,8 2018.04.30 139
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 21,7 2018.05.02 124

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 26,1 2018.05.07 137
powiadomienie o unieważnieniu zadań docx 16,3 2018.05.10 107

Pobierz wszystkie dokumenty