Szczegóły ogłoszenia

32/2018

"dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Gastrologii i Pulmonologii na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 349,3 2018.04.13 434

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 62,7 2018.04.13 119

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.04.13 148
formularz cenowy - poprawiony xls 87,5 2018.04.19 255
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2018.04.13 151
projekt umowy docx 534,8 2018.04.13 150
wykaz dostaw docx 16,6 2018.04.13 152
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 40,0 2018.04.13 165

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 26,3 2018.04.19 179

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2018.04.24 156

Pobierz wszystkie dokumenty