Szczegóły ogłoszenia

31/2018

"dostawy mleka i przetworów mlecznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 327,6 2018.04.09 654

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 61,6 2018.04.09 92

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2018.04.09 153
formularz cenowy xls 34,0 2018.04.09 131
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2018.04.09 137
projekt umowy doc 823,0 2018.04.09 142
wykaz dostaw doc 33,0 2018.04.09 146
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 36,0 2018.04.09 136

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.04.17 122

Pobierz wszystkie dokumenty