Szczegóły ogłoszenia

29/2018

"dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku na okres 12 miesięcy dla Pracowni Genetyki"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 283,4 2018.04.06 462

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 60,9 2018.04.06 110

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.04.06 184
formularz cenowy xls 36,5 2018.04.06 264
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,2 2018.04.06 176
projekt umowy docx 534,8 2018.04.06 194
wykaz dostaw docx 16,7 2018.04.06 205
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 37,5 2018.04.06 184

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,1 2018.04.12 177

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,0 2018.04.11 163
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 23,5 2018.04.12 173

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,1 2018.04.18 171
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 11,6 2018.04.12 377

Pobierz wszystkie dokumenty