Szczegóły ogłoszenia

SzW/4/2018

"Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem"

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 3063,9 2018-04-04 1052

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pdf 582,9 2018-04-04 689

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna pdf 18796,6 2018-04-04 932

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 10 - TOM IV - STWiORB Projekt Wykonawczy Wielobranżowy zip 24884,7 2018-04-04 737
Załącznik nr 11 - TOM V - PRZEDMIARY Projekt Wykonawczy Wielobranżowy zip 8583,5 2018-04-04 873
Załącznik nr 8 - TOM I.1 PB (EGZ. 2.6) zip 61854,8 2018-04-04 559
Załącznik nr 8 - TOM I.2 PB (EGZ. 2.6) zip 21403,7 2018-04-04 517
Załącznik nr 8 - TOM II_CZĘŚĆ I, II.1 PB (EGZ. 2.6) zip 57785,5 2018-04-04 510
Załącznik nr 8 - TOM II_CZĘŚĆ I, II.2 PB (EGZ. 2.6) zip 51549,1 2018-04-04 490
Załącznik nr 8 - TOM II_Część III,IV.1 PB ( EGZ 2.6) zip 60258,7 2018-04-04 495
Załącznik nr 8 - TOM II_Część III,IV.2 PB ( EGZ 2.6) 7z 7347,9 2018-04-04 484
Załącznik nr 8 - TOM II_Część V PB (EGZ. 2.6) zip 25856,0 2018-04-04 453
Załącznik nr 8 - TOM II_CZĘŚĆ VI-IX PB (EGZ. 2.6) zip 51842,2 2018-04-04 474
Załącznik nr 9 - TOM I PWW - CZ.III,IV,V,VI,VII,VIII,IX zip 63906,4 2018-04-04 526
Załącznik nr 9 - TOM I PWW - CZ.X,XI,XII zip 55014,8 2018-04-04 472
Załącznik nr 9 - TOM I PWW - CZĘŚĆ I.1 - DOKUMENTY FORMALNE zip 69052,1 2018-04-04 431
Załącznik nr 9 - TOM I PWW - CZĘŚĆ I.2 - DOKUMENTY FORMALNE - Formalności cd zip 32576,2 2018-04-04 409
Załącznik nr 9 - TOM I PWW - CZĘŚĆ II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU zip 54056,3 2018-04-04 459
Załącznik nr 9 - TOM I PWW - XIII,XIV,XV zip 52818,1 2018-04-04 457
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 2 zip 69887,9 2018-04-04 588
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 3 zip 32953,7 2018-04-04 515
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BIOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 4.1 zip 63539,8 2018-04-04 516
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BIOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 4.2 zip 59589,4 2018-04-04 500
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BIOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 4.3 zip 22484,8 2018-04-04 478
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 5.1.1 zip 61848,3 2018-04-04 464
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 5.1.2 zip 59152,8 2018-04-04 448
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 5.1.3 zip 52305,1 2018-04-04 435
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 5.2.1 zip 65563,3 2018-04-04 429
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 5.2.2 zip 59840,3 2018-04-04 412
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 5.2.3 zip 29291,8 2018-04-04 421
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 5.3 zip 56837,2 2018-04-04 405
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 5.4 zip 22986,2 2018-04-04 404
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 5.5 zip 18678,0 2018-04-04 407
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 5.6 zip 22550,4 2018-04-04 400
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 5.7 zip 24919,0 2018-04-04 396
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 5.8 zip 26148,8 2018-04-04 395
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA -1 zip 69253,9 2018-04-04 473
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZEŚĆ II,V,VI zip 57207,0 2018-04-04 375
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ I.1 ARCHITEKTURA zip 58885,5 2018-04-04 429
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ I.2 ARCHITEKTURA zip 69608,9 2018-04-04 392
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ I.3 ARCHITEKTURA zip 8443,9 2018-04-04 371
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ III TECHNOLOGIA zip 54828,1 2018-04-04 412
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ IV.1 PROJEKT WNĘTRZ zip 67892,5 2018-04-04 372
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ IV.2 PROJEKT WNĘTRZ zip 25607,5 2018-04-04 323
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ IX.1 C.O,C.T zip 60601,7 2018-04-04 337
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ IX.2 C.O,C.T zip 8947,4 2018-04-04 314
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ VII.1 KONSTRUKCJA zip 47405,8 2018-04-04 339
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ VII.2 KONSTRUKCJA zip 57475,0 2018-04-04 327
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ VII.3 KONSTRUKCJA zip 13170,5 2018-04-04 317
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ VIII.1 WOD-KAN zip 57806,8 2018-04-04 287
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ VIII.2 WOD-KAN zip 45262,4 2018-04-04 292
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ X WENTYLACJA - ZAŁĄCZNIKI zip 10135,1 2018-04-04 331
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ X.1 WENTYLACJA zip 64776,6 2018-04-04 338
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ X.2 WENTYLACJA zip 75860,5 2018-04-04 321
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ X.3 WENTYLACJA zip 3280,1 2018-04-04 302
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ XI, XVI, XVII, XVIII, XIX zip 67675,5 2018-04-04 328
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ XIII.1 TELEKOMUNIKACJA zip 65501,7 2018-04-04 447
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ XIII.2 TELEKOMUNIKACJA zip 65333,3 2018-04-04 385
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ XIII.3 TELEKOMUNIKACJA zip 62329,8 2018-04-04 377
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ XIII.4 TELEKOMUNIKACJA zip 56443,8 2018-04-04 398
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ XIV.1 BMS zip 65133,9 2018-04-04 337
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ XIV.2 BMS zip 4607,8 2018-04-04 326
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ XV PROJEKT INSTALACJI GAZÓW M zip 6794,7 2018-04-04 294
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ XV.1 PROJEKT INSTALACJI GAZÓW zip 63613,2 2018-04-04 286
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ XV.2 PROJEKT INSTALACJI GAZÓW zip 7857,1 2018-04-04 294
Załącznik nr 9 - TOM III PWW - CZ.I - UL. WRZOSKA zip 24902,5 2018-04-04 297
Załącznik nr 9 - TOM III PWW - CZ.I,III,IV,V,VI zip 149737,5 2018-04-04 315
Załącznik nr 9 - TOM III PWW - CZ.III,IV,V,VI zip 66467,5 2018-04-04 292
Załącznik nr 9 - TOM III PWW - CZĘŚĆ II SIEĆ WODOCIĄGOWA DN200 zip 17432,3 2018-04-04 269
Załącznik nr 9 - TOM III PWW - do CZ.II - SIEC WOD - Cz.III.II.I - Form.cz.1,2,3 zip 35931,7 2018-04-04 253
Załącznik nr 9 - TOM III PWW - do CZ.II - SIEC WOD - Cz.III.II.I - Formalnoś zip 48152,8 2018-04-04 260
Załącznik nr 9 - TOM III PWW - do CZ.II SIEĆ WOD DN200 - CZĘŚĆ III.II.I zip 64747,5 2018-04-04 257
Załącznik-nr-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy doc 171,5 2018-04-04 363
Załącznik-nr-2-do-SIWZ-ARKUSZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH doc 1807,5 2018-04-04 482
Załącznik-nr-3-do-SIWZ-Wzór wykazu robót budowlanych doc 142,5 2018-04-04 277
Załącznik-nr-4-do-SIWZ-Wzór wykazu-osób doc 183,0 2018-04-04 292
Załącznik-nr-5-do-SIWZ-Wzór Umowy pdf 483,9 2018-04-04 324
Załącznik-nr-6-do-SIWZ-OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚC doc 56,5 2018-04-04 269
Załącznik-nr-7-do-SIWZ-Formularz-JEDZ doc 952,0 2018-04-04 300
Załącznik-nr-7a-do-SIWZ-JEDZ_Instrukcja pdf 1122,0 2018-04-04 287

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SIWZ pdf 478,0 2018-04-06 544

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 odpowiedzi na zadane w sprawie pytania pdf 1873,5 2018-04-18 418
Sprostowanie odpowiedzi na zapytania SIWZ z dnia 18.04.2018 pdf 420,0 2018-04-24 212

Odwołania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odwołania pdf 12360,7 2018-04-18 448
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania pdf 79,2 2018-04-18 298

Pobierz wszystkie dokumenty