Szczegóły ogłoszenia

SzW/4/2018

"Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem"

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 3063,9 2018.04.04 1466

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pdf 582,9 2018.04.04 889

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna pdf 18796,6 2018.04.04 1253

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 10 - TOM IV - STWiORB Projekt Wykonawczy Wielobranżowy zip 24884,7 2018.04.04 969
Załącznik nr 11 - TOM V - PRZEDMIARY Projekt Wykonawczy Wielobranżowy zip 8583,5 2018.04.04 1154
Załącznik nr 8 - TOM I.1 PB (EGZ. 2.6) zip 61854,8 2018.04.04 709
Załącznik nr 8 - TOM I.2 PB (EGZ. 2.6) zip 21403,7 2018.04.04 625
Załącznik nr 8 - TOM II_CZĘŚĆ I, II.1 PB (EGZ. 2.6) zip 57785,5 2018.04.04 625
Załącznik nr 8 - TOM II_CZĘŚĆ I, II.2 PB (EGZ. 2.6) zip 51549,1 2018.04.04 589
Załącznik nr 8 - TOM II_Część III,IV.1 PB ( EGZ 2.6) zip 60258,7 2018.04.04 584
Załącznik nr 8 - TOM II_Część III,IV.2 PB ( EGZ 2.6) 7z 7347,9 2018.04.04 579
Załącznik nr 8 - TOM II_Część V PB (EGZ. 2.6) zip 25856,0 2018.04.04 538
Załącznik nr 8 - TOM II_CZĘŚĆ VI-IX PB (EGZ. 2.6) zip 51842,2 2018.04.04 570
Załącznik nr 9 - TOM I PWW - CZ.III,IV,V,VI,VII,VIII,IX zip 63906,4 2018.04.04 712
Załącznik nr 9 - TOM I PWW - CZ.X,XI,XII zip 55014,8 2018.04.04 590
Załącznik nr 9 - TOM I PWW - CZĘŚĆ I.1 - DOKUMENTY FORMALNE zip 69052,1 2018.04.04 532
Załącznik nr 9 - TOM I PWW - CZĘŚĆ I.2 - DOKUMENTY FORMALNE - Formalności cd zip 32576,2 2018.04.04 493
Załącznik nr 9 - TOM I PWW - CZĘŚĆ II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU zip 54056,3 2018.04.04 613
Załącznik nr 9 - TOM I PWW - XIII,XIV,XV zip 52818,1 2018.04.04 579
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 2 zip 69887,9 2018.04.04 725
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 3 zip 32953,7 2018.04.04 620
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BIOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 4.1 zip 63539,8 2018.04.04 615
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BIOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 4.2 zip 59589,4 2018.04.04 580
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BIOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 4.3 zip 22484,8 2018.04.04 553
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 5.1.1 zip 61848,3 2018.04.04 549
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 5.1.2 zip 59152,8 2018.04.04 523
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 5.1.3 zip 52305,1 2018.04.04 509
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 5.2.1 zip 65563,3 2018.04.04 509
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 5.2.2 zip 59840,3 2018.04.04 486
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 5.2.3 zip 29291,8 2018.04.04 492
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 5.3 zip 56837,2 2018.04.04 491
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 5.4 zip 22986,2 2018.04.04 485
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 5.5 zip 18678,0 2018.04.04 491
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 5.6 zip 22550,4 2018.04.04 480
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 5.7 zip 24919,0 2018.04.04 473
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA - 5.8 zip 26148,8 2018.04.04 486
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZ.XII ELEKTRYKA -1 zip 69253,9 2018.04.04 595
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZEŚĆ II,V,VI zip 57207,0 2018.04.04 464
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ I.1 ARCHITEKTURA zip 58885,5 2018.04.04 607
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ I.2 ARCHITEKTURA zip 69608,9 2018.04.04 534
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ I.3 ARCHITEKTURA zip 8443,9 2018.04.04 497
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ III TECHNOLOGIA zip 54828,1 2018.04.04 528
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ IV.1 PROJEKT WNĘTRZ zip 67892,5 2018.04.04 484
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ IV.2 PROJEKT WNĘTRZ zip 25607,5 2018.04.04 411
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ IX.1 C.O,C.T zip 60601,7 2018.04.04 417
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ IX.2 C.O,C.T zip 8947,4 2018.04.04 388
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ VII.1 KONSTRUKCJA zip 47405,8 2018.04.04 433
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ VII.2 KONSTRUKCJA zip 57475,0 2018.04.04 404
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ VII.3 KONSTRUKCJA zip 13170,5 2018.04.04 408
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ VIII.1 WOD-KAN zip 57806,8 2018.04.04 385
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ VIII.2 WOD-KAN zip 45262,4 2018.04.04 368
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ X WENTYLACJA - ZAŁĄCZNIKI zip 10135,1 2018.04.04 429
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ X.1 WENTYLACJA zip 64776,6 2018.04.04 421
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ X.2 WENTYLACJA zip 75860,5 2018.04.04 403
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ X.3 WENTYLACJA zip 3280,1 2018.04.04 381
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ XI, XVI, XVII, XVIII, XIX zip 67675,5 2018.04.04 404
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ XIII.1 TELEKOMUNIKACJA zip 65501,7 2018.04.04 606
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ XIII.2 TELEKOMUNIKACJA zip 65333,3 2018.04.04 512
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ XIII.3 TELEKOMUNIKACJA zip 62329,8 2018.04.04 504
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ XIII.4 TELEKOMUNIKACJA zip 56443,8 2018.04.04 527
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ XIV.1 BMS zip 65133,9 2018.04.04 440
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ XIV.2 BMS zip 4607,8 2018.04.04 429
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ XV PROJEKT INSTALACJI GAZÓW M zip 6794,7 2018.04.04 368
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ XV.1 PROJEKT INSTALACJI GAZÓW zip 63613,2 2018.04.04 374
Załącznik nr 9 - TOM II PWW z inf.BiOZ - CZĘŚĆ XV.2 PROJEKT INSTALACJI GAZÓW zip 7857,1 2018.04.04 375
Załącznik nr 9 - TOM III PWW - CZ.I - UL. WRZOSKA zip 24902,5 2018.04.04 397
Załącznik nr 9 - TOM III PWW - CZ.I,III,IV,V,VI zip 149737,5 2018.04.04 426
Załącznik nr 9 - TOM III PWW - CZ.III,IV,V,VI zip 66467,5 2018.04.04 389
Załącznik nr 9 - TOM III PWW - CZĘŚĆ II SIEĆ WODOCIĄGOWA DN200 zip 17432,3 2018.04.04 358
Załącznik nr 9 - TOM III PWW - do CZ.II - SIEC WOD - Cz.III.II.I - Form.cz.1,2,3 zip 35931,7 2018.04.04 328
Załącznik nr 9 - TOM III PWW - do CZ.II - SIEC WOD - Cz.III.II.I - Formalnoś zip 48152,8 2018.04.04 330
Załącznik nr 9 - TOM III PWW - do CZ.II SIEĆ WOD DN200 - CZĘŚĆ III.II.I zip 64747,5 2018.04.04 332
Załącznik-nr-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy doc 171,5 2018.04.04 474
Załącznik-nr-2-do-SIWZ-ARKUSZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH doc 1807,5 2018.04.04 713
Załącznik-nr-3-do-SIWZ-Wzór wykazu robót budowlanych doc 142,5 2018.04.04 362
Załącznik-nr-4-do-SIWZ-Wzór wykazu-osób doc 183,0 2018.04.04 383
Załącznik-nr-5-do-SIWZ-Wzór Umowy pdf 483,9 2018.04.04 450
Załącznik-nr-6-do-SIWZ-OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚC doc 56,5 2018.04.04 340
Załącznik-nr-7-do-SIWZ-Formularz-JEDZ doc 952,0 2018.04.04 390
Załącznik-nr-7a-do-SIWZ-JEDZ_Instrukcja pdf 1122,0 2018.04.04 359

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SIWZ pdf 478,0 2018.04.06 666

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 odpowiedzi na zadane w sprawie pytania pdf 1873,5 2018.04.18 647
Sprostowanie odpowiedzi na zapytania SIWZ z dnia 18.04.2018 pdf 420,0 2018.04.24 356

Odwołania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II_zawiadomienie o wniesieniu odwołania wraz z odwołaniem pdf 1294,7 2018.06.12 417
Odwołania pdf 12360,7 2018.04.18 712
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania pdf 79,2 2018.04.18 57

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2_ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ ORAZ II POWIADOMIENIE O ZMIANIE SIW pdf 1924,2 2018.06.01 512
III_Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania pdf 132,6 2018.06.01 305
III_POWIADOMIENIE O ZMIANIE SIWZ pdf 6653,2 2018.06.26 226
III_Sprostowanie_Ogłoszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji pdf 73,4 2018.05.24 274
II_modyfikacja_załącznika-nr-2- do-SIWZ-ARKUSZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH doc 3320,0 2018.06.01 263
II_modyfikacja_Załącznika-nr-5-do-SIWZ-Wzór Umowy doc 453,5 2018.06.26 98
II_Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert oraz zmianie SIWZ pdf 472,8 2018.05.24 293
II_Sprostowanie_Ogłoszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji pdf 76,0 2018.04.25 331
II_Zmodyfikowane_SIWZ pdf 7722,5 2018.06.26 206
II_Zmodyfikowany_Załącznik-nr-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy doc 179,0 2018.06.26 103
Informacja z otwarcia ofert pdf 2450,4 2018.06.29 722
IV_modyfikacja_załącznika-nr-2- do-SIWZ-ARKUSZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH doc 3315,5 2018.06.26 179
IV_Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert oraz zmianie SIWZ pdf 592,6 2018.06.12 225
IV_Sprostowanie_Ogłoszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji pdf 86,1 2018.06.01 39
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert oraz zmianie SIWZ pdf 90,3 2018.04.25 485
protokoł z wizji lokalnej pdf 175,4 2018.06.01 191
PYTANIA 141, 411, 413-415, 142, 176, 179, 19, 192, 193, 194, 195, 211, 274, zip 61156,2 2018.06.01 276
PYTANIA 222, 264, 343, 352, 410, 412, 417, 423 zip 63837,3 2018.06.01 177
PYTANIA 278 289 345-347 349 353-359 362 366-371 372 373 375 376 378 427 478 ZIP 43869,8 2018.06.01 178
PYTANIA 328-334, 336-344, 331, 332, 332-343, 333, 334, 335, 338-343, 344 ZIP 31360,4 2018.06.01 163
PYTANIA 424, 523, 527, 528, 525, 534, 537, 565, 566, 622 zip 34174,1 2018.06.01 194
PYTANIE NR 13 zip 11499,3 2018.06.11 191
Sprostowanie modyfikacji z 01.06.2018. pdf 1365,1 2018.06.08 177
Sprostowanie odpowiedzi z dnia 01.06.2018 r. pdf 35,5 2018.06.11 168
Sprostowanie_II_modyfikacja_załącznika-nr-2- do-SIWZ-ARKUSZ PARAMETRÓW TECHN doc 3348,5 2018.06.08 162
V_Sprostowanie_Ogłoszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji pdf 71,4 2018.06.12 47
WYKAZ ZMIAN pdf 916,0 2018.06.01 237
zał. nr 1 do pisma z odpowiedziami z dnia 18.04.18 r. Dokumentacja geotechni zip 40975,0 2018.04.18 265
zał. nr 2 do pisma z odpowiedziami z dnia 18.04.18 r. Dokumentacja geotechni zip 7015,2 2018.04.18 229
zał. nr 3 do pisma z odpowiedziami z dnia 18.04.18 r. Dokumentacja archiwaln zip 6110,5 2018.04.18 246
Załącznik nr 9 - TOM I PWW ZMIANY ZIP 14612,6 2018.06.01 144
Załącznik nr 9 - TOM III PWW - CZ.I - UL. WRZOSKA_1 ZIP 41543,1 2018.06.01 124
Załącznik nr 9 - TOM III PWW - CZ.I - UL. WRZOSKA_2 ZIP 34307,3 2018.06.01 110
Załącznik nr 9 - TOM III PWW - CZ.II - SIEĆ WODOCIĄGOWA DN200 ZIP 16713,1 2018.06.01 96
Załącznik nr 9 - TOM III PWW - CZ.III - SIEĆ CO ZIP 19478,2 2018.06.01 97
Załącznik nr 9 - TOM III PWW - CZ.IV - PRZYŁĄCZA_1 ZIP 28880,1 2018.06.01 115
Załącznik nr 9 - TOM III PWW - CZ.IV - PRZYŁĄCZA_2 zip 58588,5 2018.06.01 101
Załącznik nr 9 - TOM III PWW - CZ.IV - PRZYŁĄCZA_3 zip 61256,5 2018.06.01 107
Załącznik nr 9 - TOM III PWW - CZ.V - PRZYŁACZE TELEKOMUNIKACYJNE ZIP 7134,0 2018.06.01 102
Zmodyfikowane_SIWZ pdf 539,5 2018.06.01 270
Zmodyfikowany Załącznik-nr-2-do-SIWZ-ARKUSZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH doc 2407,5 2018.04.06 747
Zmodyfikowany_Załącznik-nr-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy doc 177,5 2018.06.01 134
Zmodyfikowany_Załącznik-nr-4-do-SIWZ-Wzór wykazu-osób doc 180,0 2018.06.01 117
Zmodyfikowany_Załącznik-nr-5-do-SIWZ-Wzór Umowy doc 454,5 2018.06.01 149

Pobierz wszystkie dokumenty