Szczegóły ogłoszenia

22/2018

"dostawy sukcesywne materiałów szewnych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 79,5 2018.03.29 230

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 75,6 2018.03.29 135

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.03.29 193
formularz cenowy zadania 1 - 26 xlsx 54,9 2018.03.29 251
formularz cwnowy zadania 27-32 xlsx 22,1 2018.03.29 213
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,5 2018.03.29 207
projekt umowy docx 534,8 2018.03.29 200
wykaz dostaw docx 16,6 2018.03.29 181
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 43,5 2018.03.29 195

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 32,8 2018.04.18 152

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 27,1 2018.05.09 154

Pobierz wszystkie dokumenty