Szczegóły ogłoszenia

25/2018

"usługi w zakresie czynności serwisowo-konserwacyjnych i przeglądów kotłów gazowych oraz przeglądów i konserwacji wewnętrznej instalacji technologicznej w bud. bloku cieplnego "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 181,0 2018.03.22 715

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 61,7 2018.03.22 136

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.03.22 221
formularz cenowy -2018 doc 134,0 2018.03.22 215
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2018.03.22 204
projekt umowy doc 838,0 2018.03.22 226
wykaz osób doc 35,5 2018.03.22 200
wykaz usług doc 36,5 2018.03.22 195
Wzór oferty na dostawy doc 20,1 2018.03.22 205
zakres_czyn_kon-ser._kot-owni doc 53,0 2018.03.22 208
zał. nr 2 do umowy doc 118,5 2018.03.22 207

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,0 2018.03.30 200

Pobierz wszystkie dokumenty