Szczegóły ogłoszenia

25/2018

"usługi w zakresie czynności serwisowo-konserwacyjnych i przeglądów kotłów gazowych oraz przeglądów i konserwacji wewnętrznej instalacji technologicznej w bud. bloku cieplnego "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 181,0 2018.03.22 761

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 61,7 2018.03.22 140

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.03.22 227
formularz cenowy -2018 doc 134,0 2018.03.22 224
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2018.03.22 209
projekt umowy doc 838,0 2018.03.22 233
wykaz osób doc 35,5 2018.03.22 205
wykaz usług doc 36,5 2018.03.22 205
Wzór oferty na dostawy doc 20,1 2018.03.22 211
zakres_czyn_kon-ser._kot-owni doc 53,0 2018.03.22 213
zał. nr 2 do umowy doc 118,5 2018.03.22 213

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,0 2018.03.30 207

Pobierz wszystkie dokumenty