Szczegóły ogłoszenia

ZP/1028/D/18

"Dostawa testów psychologicznych na potrzeby projektu PRZETESTUJ RYNEK PRACY! POWR.03.01.00-00-S156/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,9 2018.03.15 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 186,5 2018.03.15 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik A - Opis przedmiotu zamówienia xlsx 11,8 2018.03.15 114
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 106,5 2018.03.15 74
Załącznik nr 2 - Oświadczenia Wykonawca docx 63,5 2018.03.15 123
Załącznik nr 2a - Oświadczenia o podwykonawcach docx 63,8 2018.03.15 66
Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy doc 137,5 2018.03.15 115

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 73,5 2018.03.26 67

Pobierz wszystkie dokumenty