Szczegóły ogłoszenia

26/2018

"dostawy sukcesywne sprzętu wykorzystywanego przy złamaniach"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 211,7 2018.03.14 449

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 58,9 2018.03.14 119

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2018.03.14 176
formularz cenowy xls 27,5 2018.03.14 200
formularz cenowy szczegółow xlsx 18,8 2018.03.14 209
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2018.03.14 180
umowa projekt docx 533,5 2018.03.14 197
umowa przechowania docx 521,5 2018.03.14 172
umowa użyczenia docx 17,4 2018.03.14 171
wykaz dostaw docx 15,4 2018.03.14 194
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xlsx 19,0 2018.03.14 172
zał. 1 do umowy użyczenia docx 11,7 2018.03.14 184
zał. 2 do umowy użyczenia docx 11,7 2018.03.14 174

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,9 2018.03.20 171

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2018.03.23 167

Pobierz wszystkie dokumenty