Szczegóły ogłoszenia

26/2018

"dostawy sukcesywne sprzętu wykorzystywanego przy złamaniach"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 211,7 2018.03.14 443

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 58,9 2018.03.14 113

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2018.03.14 168
formularz cenowy xls 27,5 2018.03.14 193
formularz cenowy szczegółow xlsx 18,8 2018.03.14 203
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2018.03.14 170
umowa projekt docx 533,5 2018.03.14 189
umowa przechowania docx 521,5 2018.03.14 165
umowa użyczenia docx 17,4 2018.03.14 163
wykaz dostaw docx 15,4 2018.03.14 187
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xlsx 19,0 2018.03.14 166
zał. 1 do umowy użyczenia docx 11,7 2018.03.14 177
zał. 2 do umowy użyczenia docx 11,7 2018.03.14 165

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,9 2018.03.20 163

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2018.03.23 160

Pobierz wszystkie dokumenty