Szczegóły ogłoszenia

16/2018

"Dostawy sukcesywne aparatów słuchowych na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 180,7 2018.03.07 435

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 59,7 2018.03.07 142

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.03.07 181
formularz cenowy xls 45,0 2018.03.07 160
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,8 2018.03.07 179
Projekt umowy doc 837,0 2018.03.07 198
Specyf przemitowa zad. 1 xls 31,0 2018.03.07 160
specyfikacja techn. zad. 2 docx 23,5 2018.03.07 159
Wzór oferty XLS xls 37,0 2018.03.07 162
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 33,5 2018.03.07 178

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,5 2018.03.13 177

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2018.03.16 199

Pobierz wszystkie dokumenty