Szczegóły ogłoszenia

10/2018

"Dostawy sukcesywne rękawic diagnostycznych na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 167,8 2018.03.01 758

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 57,1 2018.03.01 137

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.03.01 187
FORMULARZ oceny technicznej rękawic diagnostycznych 2017 xls 45,5 2018.03.01 207
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,6 2018.03.01 194
Projekt umowy na dostawy sukcesywne rękawice (2) doc 836,0 2018.03.01 188
szczegółowy załącznik cenowy xls 26,5 2018.03.01 201
Wzór oferty XLS - rękawice xls 36,5 2018.03.01 224
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 33,5 2018.03.01 185

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,1 2018.03.06 216

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,0 2018.03.09 186
Pismo _spr. 10_2018 doc 30,5 2018.04.03 181
sprostowanie docx 16,4 2018.03.06 193

Pobierz wszystkie dokumenty