Szczegóły ogłoszenia

10/2018

"Dostawy sukcesywne rękawic diagnostycznych na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 167,8 2018.03.01 813

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 57,1 2018.03.01 145

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.03.01 195
FORMULARZ oceny technicznej rękawic diagnostycznych 2017 xls 45,5 2018.03.01 215
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,6 2018.03.01 205
Projekt umowy na dostawy sukcesywne rękawice (2) doc 836,0 2018.03.01 198
szczegółowy załącznik cenowy xls 26,5 2018.03.01 210
Wzór oferty XLS - rękawice xls 36,5 2018.03.01 234
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 33,5 2018.03.01 194

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,1 2018.03.06 227

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,0 2018.03.09 196
Pismo _spr. 10_2018 doc 30,5 2018.04.03 189
sprostowanie docx 16,4 2018.03.06 200

Pobierz wszystkie dokumenty